Từ hàng chục năm nay, có hai giả thuyết nổi lên trong các tranh luận về sự hình thành nền văn minh Maya. Theo giả thuyết thứ nhất, nền văn minh này tự tiến hóa trong các cư dân thuộc cái gọi là Khu vực trung tâm (vùng đất thấp bao gồm phần đất phía nam Mexico, phía bắc Guatemala và Belize). Giả thuyết thứ hai nói rằng nền văn minh Maya hình thành trên cơ sở những tác động của nền văn minh Olmec. 
Trong giai đoạn năm 1000- 700 trước Công nguyên, khi tại Khu vực trung tâm bắt đầu xuất hiện những khu định cư lớn đầu tiên, xã hội Olmec đã là xã hội phát triển rực rỡ. Chính từ lý do đó mà nền văn minh Olmec được coi là "văn hóa mẹ đẻ" của người Maya, hoặc nói theo cách khác là nguồn sáng tạo văn hóa dưới dạng thể chế chính trị hay phong cách nghệ thuật.
Chẳng hạn trung tâm La Venta của người Olmec trên vịnh Mexico có các phong cách kiến trúc giống như phong cách kiến trúc của người Maya ở Seibal (thuộc Guatemala ngày nay). Vì thế, nói nghệ thuật Olmec là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các cư dân Seibal là có cơ sở.

Ant Green
0123 45 789
Hỗ trợ muah hàng